/Villkor
Villkor2019-01-02T10:42:43+01:00

Våra villkor

Vårt ansvar

Viron Group välkomnar den nya GDPR-lagstiftningen och vi är dedikerade till att säkerhetsställa de krav som lagstiftningen innebär. Genom noggrant analys- och undersökningsarbete har vi vidtagit de åtgärder som krävs för att möta kraven enligt GDPR, vilket innebär att Viron Group är helt förenligt med GDPR. För dig som användare och besökare av denna webbplats presenterar vi nedan hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som är gällande inom hela EU från och med den 25 maj 2018. Det innebär ökade krav gällande säkerhet vid personuppgiftsbehandling. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen och innebär högre krav på personuppgiftshantering i alla led.

Vårt säkerhetsarbete

Att skydda våra användares säkerhet och integritet är en av våra mest fundamentala uppgifter. Därför arbetar vi löpande och metodiskt med dataskydd och säkerhet. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkra dina personuppgifter:

 • virongroup.se är byggd utefter de senaste industristandarderna när det gäller lagring, behandling och kommunikation av känslig information, såsom personuppgifter och lösenord. Till exempel används SSL/TLS och envägs hash-algoritmer.
 • Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.
 • All data lagras inom Sverige med viss tillfällig hantering inom EU/EES. All data finns säkerhetskopierad på flera olika platser.
 • Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat: Incidenthantering, riskanalys, mjukvaruppdateringar, mjukvaruutveckling, upplärning och utbildning.
 • Samtliga medarbetare inom Viron Group är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information som deras uppdrag kräver.

Information om behandling vid arbetssökande

Det är viktigt att du känner dig trygg med dina uppgifter när du söker jobb hos oss på Viron Group. Vi tar alltid hänsyn till din integritet och dina personuppgifter och de kommer bara att användas och lagras inom Viron Group. Personuppgiftsansvarig är den organisation som du söker jobb hos och som därmed är de också ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Efter avslutad rekrytering arkiveras dina uppgifter för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När det inte längre är möjligt att överklaga kommer informationen att förstöras. Följande personuppgifter kommer att lagras:

Vi lagrar också de uppgifter du själv lämnar oss i ditt CV och i ditt personliga brev, det gäller också annan typ av information som du lämnar till oss såsom betyg och intyg. Vi kan också komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Har du frågor om rekryteringsprocessen och lagring vid rekryteringar kan du vända dig till vår HR-avdelning per telefon 0454-57 24 50 eller maila oss på info@virongroup.se.

Hantering och lagring

 • När du använder något av våra formulär på virongroup.se så behöver du lämna dina uppgifter till oss för att vi ska kunna kontakta dig.
 • Vi använder uppgifter om e-post och mobilnummer för att kunna skicka ut information om erbjudanden, tips och nyheter med mera.
 • Vi ger INTE dina uppgifter vidare, utom till de våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden.

Din rätt till dina personuppgifter

 • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har lagrade om dig och hur vi hanterar dem.
 • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer, och få vissa uppgifter borttagna från våra system, undantaget information som berör en faktura.
 • Du kan när som helst avsluta dina tjänster hos oss och be att dina personuppgifter tas bort.

Dataskyddspolicy

Viron Group värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Viron Group samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@virongroup.se.

Genom att använda denna webbplats, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Viron Group använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – bilder, namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk infomation- din geografiska placering.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att kommunicera med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra någon av Viron Groups tjänster. Viron Group behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Tabellen nedan är optimerad för visning på större skärm. För mobila besökare går det bra att scrolla tabellen i sidled.

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Automatiserat beslutsfattande
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig Ja
För kundanalys, administrera någon av Viron Group’s tjänster och för Viron Group’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen Ja
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig Ja
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen Ja
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen Nej

Kommunikation med dig

Viron Group kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande användande eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@virongroup.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Viron Group koncernen. Viron Group kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i dataskyddspolicyn.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Viron Group koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Viron Group är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Viron Group att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data, t.ex. fakturaunderlag. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.