/Samhällsansvar
Samhällsansvar2019-01-31T16:01:51+01:00

Samhällsansvar

De människor vi vänder oss till representerar vår gemensamma framtid. Det är därför viktigt för oss att ta ett aktivt ansvar för den miljö och det samhälle vi tillsammans lever i.

Miljö

Att ta ansvar för miljön är viktigt för oss och vi strävar efter ett kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller klimatpåverkan och resursanvändning. Vi tänker hållbart i all vår utveckling och arbetar alltid utifrån de modernaste metoderna. Vi strävar efter goda relationer med våra kunder och vill inspirera dem till en mer hållbar utveckling.

  • Vi arbetar aktivt och metodiskt med att hushålla med el och vatten, slänga mindre restavfall.
  • Minimera användningen av kemikalier i all vår produktion och hantera samtliga restprodukter på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.
  • Allt papper i vår produktion är 100% klimatkompenserat.
  • Våra kläd- och konfektionsprodukter är Oeko-tex certifierade.

Samhälle

Vi tar en aktiv del i det samhälle vi verkar i – både i nationella och internationella projekt tillsammans med starka partners. Vi vet att vi inte kan göra allt – men att alla kan göra något. För närvarande är vi engagerade i bland annat följande projekt:

Enable for Life, projektet går ut på att ge föräldralösa flickor i Indien en chans till ett bra liv. Detta görs genom att bygga upp ett litet barnsamhälle där flickorna bor i små familjegrupper och där de erbjuds trygghet, mat, rent vatten, utbildning och en möjlighet till ett nytt och bättre liv. Det läggs stor vikt på att flickorna får en utbildning för att i framtiden kunna klara sig själva. Projektet är unikt i sitt slag, där 100% av insatta medel verkligen kommer barnen till godo.

Vi stödjer projektet Livet Blir Bättre. Projektet går ut på att stärka, hjälpa och inge hopp till alla som känner utanförskap. Alla bär vi på en story, och genom att dela med sig av den visar vi att psykisk ohälsa inte är tabubelagt, att det är okej att må dåligt – men framför allt: att livet inte alltid kommer vara tungt, tufft och mörkt – det blir bättre. Besök livetblirbattre.nu  och sprid hopp du med.

Vår egen fond Studenten För Alla som ger de elever och familjer som ej har råd att fira studenten, såsom för många är en självklart, möjlighet att göra det.

Vi engagerar oss som rådgivare för UF företag och stödjer föreningen Ung företagsamhet i olika regioner i Sverige. genom vårt engagemang får eleverna inblick i näringslivet och tillgång till en rad nyttiga kontakter.